fbpx

Vỏ Dell Inspiron N5520

  • Vỏ hàng tháo máy chính hãng
  • Phí thay lắp +100k
  • Có hàng 95% giá 500k