fbpx

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • CPU: Core I5
 • Màn hình: 15.6inch
 • Ổ cứng: HDD
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • VGA: Onboard
5,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: DDR3, 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
5,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
5,900,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,900,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
7,500,000 
 • CPU: 4600U, Core I7
 • Màn hình: <14 inch
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • VGA: Onboard
8,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
9,500,000 
 • CPU: 5300U, Core I5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
9,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
13,200,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
14,200,000 
 • CPU: 4800MQ, Core I7
 • Màn hình: 15.6inch
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • RAM: DDR3L, 8GB
 • VGA: Rời, NVIDIA K1100M
15,400,000 
 • CPU: 4810MQ, Core I7
 • Màn hình: 3K QHD, IPS, 15.6inch
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • RAM: DDR3L, 8GB
 • VGA: Rời, NVIDIA K1100M
15,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
15,900,000 
 • CPU: 6600U, Core I7
 • RAM: DDR4, 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 2K, 14 inch
 • VGA: Onboard
18,900,000 
 • CPU: Core I3
 • Ổ cứng: HDD
 • RAM: 4GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: Core I5
 • Màn hình: 14 inch
 • Ổ cứng: HDD
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • VGA: Onboard