Thay màn hình Dell G7 7588 15.6 slim 30 Full HD

1,400,000  990,000 

Cho phép đặt hàng trước

Thay màn hình Dell G7 7588 15.6 slim 30 Full HD

1,400,000  990,000 

990000

Thay màn hình Dell G7 7588 15.6 slim 30 Full HD

Thay màn hình Dell G7 7588 15.6 slim 30 Full HD

Đặt trước