Thay màn hình Dell E6230 12.5 slim 40 pin

1,500,000 

Cho phép đặt hàng trước

Thay màn hình Dell E6230 12.5 slim 40 pin

1,500,000