Thay màn hình Dell n5459 14.0 slim 30 pin

1,200,000  1,100,000 

Cho phép đặt hàng trước

Thay màn hình Dell n5459 14.0 slim 30 pin

1,200,000  1,100,000