Sạc Laptop Acer

Hiện tất cả 5 kết quả

Loại đầu cắm sạc laptop acer thông dụng nhất

Sạc Acer chỉ sử dụng 1 loại đầu thông dụng nhất, hầu hết các máy đều có thể dùng chung sạc với nhau.
Dòng 65W và 90W là 2 loại công suất được sử dụng nhiều nhất
Xem thông số để chọn mua sạc hoàn toàn đơn giản bằng 2 cách sau

Thông số sạc đầu vào (DC input/DC rating) trên laptop Acer (VD: 19v-3.42A)

Thông số trên sạc Acer (VD: Output: 19v-3.42A)