Những thủ thuật máy tính đơn giản – bạn có biêt?

Những thủ thuật sau đây chắc chắn sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn trong máy tính. Đặc biệt, nó sẽ khiến bạn “Pro” hơn trong mắt người khác!

Phím tắt cơ bản trong Windows

 • Nếu bạn có việc cần rời laptop của mình một lúc. Thì tổ hợp Windonw+ L sẽ giúp bạn lận tức khóa màn hình.
 • Mở My Computer nhanh chóng với tổ hợp Window+E
 • Trở về màn hình chính lập tức với tổ hợp Windown+D
 • Hoán đổi các tab bằng tổ hợp Window+Tab
 • Hình ảnh hoặc chữ hơi nhỏ, nhìn không được rõ thì làm thế nào? Hãy thử giữ phím Window và nhấn phím “+” hoặc “-” xem sao.
 • Đóng cửa sổ đang mở thì nhấn Ctrl+W.
 • Lưu file bằng tổ hợp Ctrl+S
 • Mở thư mục mới bằng Ctrl+N
 • Mở thư mục cũ: Ctrl+O:
 • Thao tác lại ấn Ctrl+Z
 • Tìm kiếm trên trang hiện tại bằng tổ hợp Ctrl+F
 • Ctrl+X: Cut
 • Ctrl+C: Sao chép
 • Ctrl+V: Dán
 • Ctrl+A: Chọn toàn bộ

Phím tắt trong các công cụ văn phòng

 • Ctrl+[: Thu nhỏ cỡ chữ
 
 • Ctrl+]: Phóng to cỡ chữ
 
 • Ctrl+B: Bôi đậm chữ
 
 • Ctrl+I: In nghiêng chữ
 
 • Ctrl+U: Gạch dưới chữ
 
 • Ctrl+Home: Chuyển về đầu trang
 • Ctrl+End: Chuyển đến cuối trang
 
 • Ctrl+Shift+ < hoặc Ctrl+Shift+>: Thu nhỏ, phóng to cỡ chữ

Phím tắt cơ bản trong trình duyệt web

 • F5: Tải lại website
 
 • Ctrl+ dịch chuyển thư mục: Sao chép thư mục
 
 • Alt+Tab: Hoán đổi cửa sổ làm việc
 
 • Alt+F: Mở menu File
 • Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn mục đã chọn mà không chuyển vào thùng rác.
 

Các thủ thuật sử dụng trong Word

 • CTRL+O: Mở văn bản
 • CTRL+P: In ấn
 • CTRL+A: Chọn toàn bộ văn bản
 • CTRL+D: Chọn font chữ
 • CTRL+G/H: Tìm kiếm-thay thế
 • CTRL+N: Mở văn bản mới
 • CTRL+M : Khoảng cách lề bên trái
 • CTRL+U: Vẽ phác hoạ
 • CTRL+B: In đậm
 • CTRL+I: In nghiêng
 • CTRL+Q: Căn chỉnh hai bên hoặc đặt con trỏ vào cuối đoạn và thực hiện thao tác.
 • CTRL+J: Căn chỉnh ra hai đầu
 • CTRL+E: Căn chỉnh ra giữa
 • CTRL+R: Căn chỉnh sang phải
 • CTRL+K: Chèn Hyperlink

Hy vọng bài viết trên có ích đối với bạn. Những thủ thuật trên có vẻ khá khó nhớ. Nhưng sau một thời gian sử dụng bạn sẽ thấy bất ngờ mà hiệu quả mà nó mạng lại.