Thay Màn hình Lenovo b490 14.0 led dày

700,000 

Cho phép đặt hàng trước

Thay Màn hình Lenovo b490 14.0 led dày

700,000 

700000

Thay Màn hình Lenovo b490 14.0 led dày

Thay Màn hình Lenovo b490 14.0 led dày

Đặt trước