Mainboard Lenovo G50-70 i3 on

3,000,000 

 Cho phép đặt hàng trước

Mainboard Lenovo G50-70 i3 on

3,000,000