Mainboard Lenovo B480 B490 on

1,900,000 

 Cho phép đặt hàng trước

Mainboard Lenovo B480 B490 on

1,900,000