Main HP 2000 CPU dán AMD CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2

 

 Giao hàng tận nhà nội thành MIỄN PHÍ (Áp dụng tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi)