Hiển thị 1–20 trong 23 kết quả

 • CPU: Core I5
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD, SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD, SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD, SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD, SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
6,900,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
8,900,000  8,700,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
11,100,000  10,300,000 
Giảm giá!
HOT
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
10,900,000  10,400,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
11,200,000  10,990,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
11,500,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
12,500,000  12,100,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
12,800,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
14,600,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
15,300,000  14,600,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 16 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
15,900,000  15,700,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: >15.6 inch
 • VGA: Rời
16,800,000  16,100,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: >15.6 inch
 • VGA: Rời
16,800,000  16,300,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD, SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
17,100,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: >15.6 inch
 • VGA: Rời
17,800,000  17,100,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD, SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
18,600,000 

Laptop cũ Bảo hành 1năm - Cài win laptop miễn phí Bỏ qua