Hiển thị 1–20 trong 47 kết quả

 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: On board
6,400,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: On board
7,300,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: On board
8,900,000 
Giảm giá!
HOT
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
10,900,000  10,400,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
11,500,000 
ĐỒ HOẠ
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
12,800,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
15,300,000  14,600,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: >15.6 inch
 • VGA: Rời
16,100,000  15,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
16,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 500GB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
17,100,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
18,000,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
18,600,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
19,000,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
19,600,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD 500GB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời