Hiển thị một kết quả duy nhất

 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
3,700,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
3,900,000 
HOT
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
4,400,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
4,600,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
4,600,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
4,900,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
5,300,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
6,200,000  5,800,000 
MỎNG
 • CPU: Core I5
 • RAM: DDR3L, 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
6,200,000 
Giảm giá!
MỎNG
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
7,500,000  6,700,000 
MỎNG
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 128GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
6,700,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
7,000,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
8,300,000  7,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
7,900,000 
MỎNG
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
8,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
9,500,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
12,500,000  12,100,000