Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
8,500,000  7,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
7,500,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
8,500,000  7,900,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: > 14 inch
 • VGA: Rời
8,200,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
8,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
8,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
8,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: On board
8,500,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
8,900,000  8,700,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: On board
8,900,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
9,500,000  9,000,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
9,200,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
9,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: <14 inch
 • VGA: On board
9,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
9,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
9,800,000 

Laptop cũ Bảo hành 1năm - Cài win laptop miễn phí Bỏ qua