Các hình thức thanh toán tại Kim Anh

I. Thanh toán tiền mặt

1. Tại cửa hàng

Thanh toán tiền mặt tại các cửa hàng thuộc Kim Anh Computer

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho nhân viên giao hàng trực tiếp của Kim Anh Computer tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu (Khu vực TP. Đà Nẵng).

Kết quả hình ảnh cho thanh toán tiền mặt

II.Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, MasterCard

1. Tại cửa hàng

Quẹt thẻ trực tiếp tại cửa hàng thuộc Kim Anh Computer.

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Khách hàng vui lòng yêu cầu trước để nhân viên đem theo máy hỗ trợ thanh toán và cà thẻ.
Hình ảnh có liên quan

III. Chuyển khoản

Chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi theo thông tin:

 Tên ngân hàng    Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng
 Chủ tài khoản    Nguyễn Kim Anh
 Số tài khoản    0041 000 235 968
 Nội dung    Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm-Số điện thoại

 Tên ngân hàng    Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng
 Chủ tài khoản    Nguyễn Kim Anh
 Số tài khoản    190 1998 1998 999
 Nội dung    Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm-Số điện thoại
  Hình ảnh có liên quan