Chính sách ưu đãi nâng cấp linh kiện khi mua máy tại Kim Anh Computer!

GIÁ NÂNG CẤP Ổ CỨNG


NÂNG CẤP Ổ CỨNG

GIÁ

HDD đổi SSD 120GB  

300K

HDD đổi SSD 240GB
600k

HDD thêm SSD 120GB

600k

HDD thêm SSD 240GB

800k

SSD 120GB đổi 240GB

400k

GIÁ NÂNG CẤP RAM DDR3


GIÁ NÂNG CẤP DDR3

GIÁ

Nâng thêm 2GB

150k

Nâng thêm 4GB

400k

Nâng thêm 8GB

700k

GIÁ NÂNG CẤP RAM DDR4


GIÁ NÂNG CẤP DDR4

GIÁ

Nâng thêm 4GB

600k

Nâng thêm 8GB

950k

NÂNG CẤP VGA RỜI 

NÂNG CẤP VGA GIÁ
Q1000 lên Q2000 +500K
K1000 lên K2000 +800k
K1100 lên K2100 +1000k
K3100 lên K4100 +1000k