Hiển thị một kết quả duy nhất

 • CPU: CELERON
 • RAM: DDR3, 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
 • CPU: Core I3
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
 • CPU: N2830
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: On board
 • CPU: Core I5
 • Ổ cứng: HDD
 • RAM: 4 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: On board
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
 • CPU: Core I3
 • Ổ cứng: HDD
 • RAM: 4 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời