fbpx

Hiển thị 85–96 trong 123 kết quả

 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: AMD
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Rời
 • CPU: pentium
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: Core I3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: Core I3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: Core I3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: Core I3
 • Ổ cứng: HDD
 • RAM: 4GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
 • CPU: CELERON
 • RAM: DDR3, 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard