Giảm giá!
MỎNG NHẸ
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,700,000  6,400,000 
Giảm giá!
MỎNG NHẸ
 • CPU: Core I5
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: <14 inch
 • VGA: Onboard
6,400,000  6,200,000 
Giảm giá!
ĐỒ HOẠ
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
8,900,000  8,700,000 
Giảm giá!
ĐỒ HOẠ
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
11,100,000  10,300,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
5,500,000  5,300,000 
Giảm giá!
MỎNG NHẸ
 • CPU: Core I5
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: <14 inch
 • VGA: Onboard
6,400,000  6,200,000 
Giảm giá!
MỎNG NHẸ
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,700,000  6,400,000 
HOT
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
4,400,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
4,600,000 
MỎNG
 • CPU: Core I5
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,200,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
16,800,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
5,900,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: DDR3L, 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch, Full HD
 • VGA: Rời, NVIDIA K1100M
11,500,000 
Giảm giá!
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
7,300,000  6,900,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,200,000