-10%
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
18,600,000  16,800,000 
-3%
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: 15.6inch, Full HD
 • VGA: Rời
11,800,000  11,400,000 
-8%
 • CPU: Core I5
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: <14 inch
 • VGA: Onboard
6,400,000  5,900,000 
-4%
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,700,000  6,400,000 
-1%
 • CPU: 8300H, Core I5
 • RAM: DDR4, 8GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch, Full HD
 • VGA: GTX1050Ti
19,600,000  19,500,000 
HOT
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
4,400,000 
 • CPU: Core M5-6Y54
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 3K QHD
 • VGA: Onboard
11,500,000 
-9%
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
6,900,000  6,300,000 
-6%
 • CPU: 4800MQ, Core I7
 • RAM: DDR3L, 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch, Full HD
 • VGA: Rời, NVIDIA K1100M
11,500,000  10,800,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
4,300,000 
-15%
 • CPU: 6820HQ, Core I7
 • RAM: DDR4, 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 15.6inch, Full HD
 • VGA: M1000M, Rời
19,500,000  16,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
5,900,000 
-8%
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
7,300,000  6,700,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB+SSD 120GB
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Rời
16,800,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
13,200,000 
-6%
 • CPU: 4800MQ, Core I7
 • Màn hình: 15.6inch
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • RAM: DDR3L, 8GB
 • VGA: Rời, NVIDIA K1100M
15,400,000  14,400,000 
-2%
 • CPU: 6600U, Core I7
 • RAM: DDR4, 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 2K, 14 inch
 • VGA: Onboard
18,900,000  18,500,000 
 • CPU: 4600U, Core I7
 • Màn hình: <14 inch
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • RAM: DDR3L, 4GB
 • VGA: Onboard
8,500,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
14,200,000 
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
15,900,000 
 • CPU: 5300U, Core I5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
9,500,000 

Nhu cầu sử dụng

-3%
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
9,500,000  9,200,000 
-3%
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
9,500,000  9,200,000 
-15%
 • CPU: Core I7
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
7,900,000  6,700,000 
-9%
 • CPU: Core I7
 • RAM: DDR3L, 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: <14 inch
 • VGA: Onboard
16,300,000  14,900,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
6,500,000 
 • CPU: Core M5-6Y54
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 3K QHD
 • VGA: Onboard
11,500,000 
 • CPU: Core I5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 14 inch
 • VGA: Onboard
13,200,000 
-2%
 • CPU: 6600U, Core I7
 • RAM: DDR4, 8GB
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Màn hình: 2K, 14 inch
 • VGA: Onboard
18,900,000  18,500,000 
-4%
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Màn hình: >15.6 inch
 • VGA: Rời
16,100,000  15,500,000 
MỎNG NHẸ
 • CPU: Core I7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: SSD 256GB
 • Màn hình: 15.6inch, Full HD
 • VGA: Rời
14,900,000 
-3%
 • CPU: Core I5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: HDD
 • Màn hình: 15.6inch
 • VGA: Onboard
9,500,000  9,200,000 
 • CPU: Core I7
 • Màn hình: 17.3 inch, Full HD
 • Ổ cứng: HDD
 • RAM: DDR3, 8GB
 • VGA: Rời
10,800,000